دیالوگ ماندگار از فیلم Mean street !

دیالوگ ماندگار از فیلم Mean street !
چارلی: محل پاک شدنِ گناه کلیسا نیست، تو خیابونهای پایین شهره!!

ادامه مطلب