هنری کویل در دی سی ماندگار شد !

هنری کویل در دی سی ماندگار شد !

در پی انتشار خبر خروج هنری کویل، بازیگر نقش سوپرمن از دنیای سینمایی دی سی، مدیر برنامه های هنری کویل این خبر را تکذیب کرد!

ادامه مطلب