شبکه CBS یازده سریال خودش رو برای فصل جدید تمدید کرد


شبکه CBS یازده سریال خودش رو برای فصل جدید تمدید کردMADAM SECRETARY - SEASON 3

MOM - SEASON 3

NCIS: NEW ORLEANS - SEASON 3

SCORPION - SEASON 3

ELEMENTARY - SEASON 4

2BROKE GIRLS - SEASON 6

BLUE BLOODS - SEASON 7

HAWAII FIVE-0 - SEASON 7

NCIS: LOS ANGELES - SEASON 8

SURVIVOR - SEASON 33

THE AMAZING RACE - SEASON 2