سریال Grimm لب مرز کنسلی

 

سریال Grimm که به تازگی برای فصل ششم تمدید شده بود ، ساعاتی پیش از ۲۲ قسمت به ۱۳ قسمت کاهش پیدا کرد تا فصل بعد لب مرزی رو تجربه کنه و هوادارانش رو برای کنسلی آماده کنه. البته هنوز چیزی مشخص نیست ولی تا همین ۶ فصل نیز این سریال غوغا کرده است!