دیالوگ ماندگار از سریال peaky blinders ، شماره 2

تامس شلبی : کاری که میکنی رو میشه عوض کرد،
ولی چیزی که میخوای رو نمیشه عوض کرد ...