دیگل فصل 5 سریال ارو را چگونه شروع خواهد کرد؟

 

دیگل فصل 5 سریال ارو را چگونه شروع خواهد کرد؟

 

به گزارش فیلم برگر در اینباره توجه کنید:

توضیحات Marc Guggenheim (مدیر اجرایی سریال) در اینباره :

 

او به دنبال وجدان از دست رفتش در انتهای فصل 4 میره. بعدش میفهمه که Chechnya مکان مناسب برای بازیافتن وجدان و اخلاقیاتش نیست. اتفاقات براش طبق برنامه پیش نمیرن. و اتفاقاتی در سه قسمت اول میافتن که خیلی مهم و اساسی هستند و شرایط جوری رقم میخوره که اون مجبور میشه به استارسیتی برگرده ، اما دیگه اون دیگل سابق نخواهد بود. او قادر نخواهد بود که مثل گذشته زندگی کنه.