بازیگر نقش metalloدر سوپرگرل مشخص شد

باتوجه به گزارشات آمده از شبکه <<cw>>،قرار است شاهد رویارویی کارا یا همان سوپر گرل با metalloباشیم.درفصل جدید سریال supergirl که در اکتبر سال جاری پخش خواهد شد،شخصیت metallo که یکی از سرسخت ترین دشمنان سوپرمن بود در چند قسمت با supergirl رویارویی خواهد کرد.قرار است فردریک اشمیت 27 ساله نقش metallo را بازی کند.

حضور metalloبه کمیک های سال 1959بر میگردد که توسط تزریق دارو بر روی یک انسان به بک ربات کریپتونی تبدیل شد.

تاریخ دقیق پخش فصل جدید supergirl دهم اکتبر می باشد.