دیالوگ ماندگار از سریال The flash، شماره 2

بری : این کتاب قصه رو وقتی بچه بودم مادرم برام می خوند، من این کتاب رو خیلی دوست دارم.
آیریس: نه من ازش بدم میاد چون داستان یه مادرخوبه که من هیچ وقت نداشتمش