خالق شخصیت های MARVEL یک ابرقهرمان هندی خواهد ساخت

استن لی خالق شخصیت های spiderman ،Hulkوx-men که دهه هفتم از عمر خود را سپری میکند،توانسنت خودرا به عنوان یکی از چند شخصیت تاثیر گذار تاریخ سینمای آمریکا کند.وی اعلام کرد که بالیوود هم یه بک ابر قهرمان نیاز دارد و به زودی شاهد هنرنمایی دوباره استن لی در خلق ابر قهرمانان خواهیم بود