آیا لیو زامبی ها رو کنترل خواهد کرد؟

آیا لیو زامبی ها رو کنترل خواهد کرد؟

لیو قرار است با بزرگترین چالش خودش در فصل سوم زامبی هوشمند روبرو بشه.آیا اون میتونه زامبی ها رو کنترل کنه تا از مردم دور باشند؟در ادامه با ما باشید...

 

آیا لیو زامبی ها رو کنترل خواهد کرد؟

 

همانطور که شما ممکن هست تصور کنید مخفی کردن قتل تعدادی از بی خانمان ها در یک مهمانی کار بسیار سختی هست و بر آنچه که ما شنیدیم وقتی یک شاهد عینی پیدا شود زیاد طول نخواهد کشید که مردم اونا رو بیرون بندازه.
این جریان برای لیو یک کابوسه لیو باید هرکاری کنه تا زامبی ها رو همینجوری که هستن نگه داره ولی از انجا که مردم بیشتر و بیشتر عصبانی میشوند و ویویان استال و فیلمور گریوز هم روی قیام زامبی ها برنامه ریزی کردند ممکن هست لیو نتواند کار خودش رو انجام بده.