فیلم برداری جنگ ستارگان ۸ (viii) به طور رسمی پایان یافت!!

فیلم برداری جنگ ستارگان ۸ (viii) به طور رسمی پایان یافت!!

 

به گزارش فیلم برگر ، دیروز رسما اخبار پایان فیلمبرداری فیلم جنگ ستارگان 8 منتشر شد.