بازگشت دوباره Saw با کارگردانان جدید

فروردین  ماه بود که برای اولین بار خبر از ساخت دنباله ای جدید بر سری فیلمهای Saw منتشر کردیم و گفتیم تهیه کنندگان سابق  Mark Burg و Oren Koules اظهار علاقه کردند برای ساخت ادامه فیلم و حالا گویا ساخت فیلم وارد فاز جدیدی شده است… به گزارش فیلم برگر  ، در حالی که زمان زیادی به Comic-Con 2016 باقی نمانده است گویا…

 

به گزارش فیلم برگر ، در حالی که زمان زیادی به Comic-Con 2016 باقی نمانده است گویا تهیه کنندگان برای قسمت جدید فیلم Saw که قرار شده اسمش SAW: Legacy باشه  ، کارگردانان جدیدی رو انتخاب کردند که البته هنوز تایید نشده و Peter و Michael Spierig از فیلم پهای چون Daybreakers و Predestination اولین کاندیدای به عهده گرفتن این مسئولیت هستند.