عنوان فصل سوم سریال The flash تصویب شد!

عنوان فصل سوم سریال The flash تصویب شد ، و قرار است این فصل با  عنوان flashpoint خوانده شود.

تا اخبار های بعدی از فصل سوم این سریال با ما همراه باشید.