سازنده Jessica Jones و ساخت سریال Marvel ای Scarlet برای Cinemax

کاراکتر Marvel ای Scarlet در راه تلویزیون…

به گزارش فیلم برگر ، Brian Michael Bendis که پیش از این نیز در دنیای Marvel سریال  Jessica Jones وی رو دیده ایم قرار است تا این بار به سراغ کاراکتر رگیر برود. Scarlet  در ابتدا قرار بوده تا در شبکه HBO شود ولی سرنوشت سریال در شبکه Cinemaxx رقم خورده است.