دیالوگ ماندگار از سریال Deadpool

لازم نیس یه ابر قهرمان باشین تا به دختره برسین

نیمه گمشده تون از شما یه قهرمان میسازه