احتمال تمدید سریال Prison Break برای فصل ششم

ساعاتی پیش از سوی نویسندگان فصل پنجم سریال Prison Break اعلام شد که در صورت ریت و بیینده ی بالا فصل جدید ، این سریال برای فصل ششم تمدید خواهد شد و احتمالا فیلمنامه ی فصل ششم نیز در در دستور کار است.

آیا این سریال مانند گذشته ریت وبیینده ی بالا خواهد داشت؟