طوفان تمدید و کنسلی سریالهای روز : Castle و Nashville کنسل ، سریال Supergirl به CW رفت و…

طی روزهای اخیر از سوی شبکه های مختلف شاهد تمدید و بیشتر کنسلی سریالهای زیادی بودیم که بنظر من اکثرا کنسلی های خوبی بودند و شاید حداقلش در ایران این سریالهای طرفداران کمی داشتند.

از شبکه ABC شروع میکنیم و سریال Agent Carter که کنسل شد و فصل سومی برای اون نخواهیم دید و این در حالیست که دیگر سریال مارولی Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D برای فصل چهارم تمدید شده است. همچنین این شبکه که گویا میونه ی خوشی با مارول نداره سریال تازه کلید خورده ی Marvel’s Most Wanted رو هم کنسل کرد تا کار به فیلمبرداری هم نرسد!

سریال محبوب Castle هم به فصل ۹ نخواهد رسید و بعد از جدایی Stana Katic از سریال این سریال هم در کنار Nashville ـه موزیکال که سریال بدی نبود و میشد توی برنامه هفتگی سریال دیدن قرار داد کنسل شد. همچنین The FamilyGalavant و The Muppets نیز به حمع کنسلی ها پیوستند و سریالهای Last Man Standingو American Crime هم برای فصل بعد تمدید شدند.

بریم سراغ شبکه ی CBS و خبر اینکه CSI: Cyber کنسل شد و گفته میشه مسئولین شبکه برای تمدید Limitless هم برنامه ای ندارند و باید نگرانش بود.

در شبکه FOX  لیست طول و دراز کمدی هایی چون  BordertownCooper Barrett’s Guide to Surviving LifeGrandfathered و The Grinder نیز دیده میشوند و سریال Sleepy Hollow از این لیست نجات پیدا کرد و برای فصل چهارم تمدید شد.

از شبکه ی CW هم خبر اینکه Supergirl به جمع Flash و Arrwo پیوست و از شبکه ی CBS به این شبکه نقل مکان کرد و برای فصل دوم نیز تمدید شد . و سریال Containment نیز کنسل شد

شبکه ی NBC نیز Game of Silence را بعد از یک فصل و Undateable را بعد از سه فصل کنسل کرد که در کنار اونها Telenovela ، Heartbeat ، Crowded و Undateable Live دیده میوشند.

در نهایت از شبکه ی MTV نیز سریال Faking It کنسل شد.