عنوان هر دو فیلم Avengers: Infinity War تغییر خواهد کرد

عنوان هر دو فیلم Avengers: Infinity War تغییر خواهد کرد

مارول قرار است تا 2 قسمت دیگر از سری فیلم های انتقام جویان را منتشر کند که تا هفته پیش قرار بود این 2 فیلم با عنوان Infinity war یا جنگ بی نهایت اکران شوند. اما مارول خبر داد که اسم هر دو قسمت این فیلم تغییر خواهد کرد. اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب...

 

Joe Russo کارگردانی قسمت بعدی این فیلم اعلام کرده :

هنوز تصمیم نگرفتیم که عنوان فیلم چی باشه. اما قطعا عنوان جنگ بی نهایت تغییر خواهد کرد. "

 

این دو فیلم در سال های 2018 و 2019 اکرن خواهند شد.